Date: March 1-16   Time: Options available

THIS EVENT IS NOW FULLY BOOKED

SPÁSANNA TEORANTA LE FHÁIL I GCOMHAIR  TURAS SCOILEANNA SAOR

Is ea  Faoi na Réaltaí ná sraith de turaisí, pláinéadlainne agus ceardlainne a bheidh ar fáil as Gaeilge. Beidh sé seo ar fail i gcomhair áon scoil áta suim acu, ní amháin naíonra, gaelscoileanna nú gaelcolaistí.

Beidh na gníomhartha cruthaithe ag ár foirean oideachas do pé aois grúpa áta ag teacht agus beidh Gaeilgeoir BCO (Caoimhin de Bhailis) ag astriú agus ag seachaid iad.

Roghanna:

Turas Réalta | 1.5 úr – Seó pláinéadlainne, turas den caisleán agus  “Cosmos at the Castle” ár taispeántán anseo san caisleán, áit in a beidh tú ábalta foghlaim faoi an spás timpeall orainn.

Turas Ollnóva|3 úír – Gníomhartha eolíochta cruthaithe  i gcomhair pé aois, seó pláinéadlainne agus  “Cosmos at the Castle”.

Beidh ort é seo a cur in áirithe go lua de bháír spásanna teoranta i gcomhair na imeachtaí Seachtain na Gaeilge 2016 

 

Infhaighteacht:

Már 1 – 4  – 14:00 – 17:00  turas réalta nú ollnóva

Már 7,8 –  turas réalta amháín 10:00 – 17:00

Már 9 –  turas réalta amháín 10 – 17:00, turas réalta nú ollnóva 14:00- 17:00

Már 10, 11 : turas réalta amháín 10:00 – 17:00

Már 14, 15 turas réalta nú ollnóva 10:00- 17:00

Már 16 – turas réalta amháín 10:00 – 17:00

Cur glaoch ar 021 4326120 nú seol riamh-phost chuigh info@bco.ie chun do turas a chur in áirithe.

++++++ +++++++ +++++++ ++++++
LIMITED PLACES AVAILABLE FOR FREE SCHOOL VISITS 

Faoi na Réaltaí is a series of workshops, tours and planetarium shows offered for free in IrishThis is available to any school group, not just naíonra, gaelscoil, gaelcolaiste  or after-school clubs.

The activities are bespoke and designed with the audience age in mind by our Education Team and translated and delivered by Caoimhin de Bhailis, BCO Gaeilgeoir.

Options:

Stellar Tour | 1.5 hours – Planetarium Show. Castle Tour and Cosmos at the Castle where you can learn about the Universe and send a Message to Space

Supernova Tour |3 hours – Age appropriate science workshop, Planetarium Show and Cosmos at the Castle 

Prior booking is essential for our Seachtain na Gaeilge 2016 experience 

 

Availability:

Mar 1 – 4  – 14:00 – 17:00  visits and/or workshops

Mar 7,8 –  visits only 10:00 – 17:00

Mar 9 – visits 10 – 17:00, workshops available 14:00- 17:00

Mar 10, 11 : visits only 10:00 – 17:00

Mar 14, 15 visits or workshops 10:00- 17:00

Mar 16 – visits only 10:00 – 17:00

Call us on 021 4326120 or email info@bco.ie to book your class visit

These visits are kindly supported by:snagcolorsmall