Date: March 1-16   Time: 13:30, 14:00

Faightear ‘Cosmos at the Castle’ (‘Cosmos ag an gCaisleán’) ag CIT Réadlann an Chaisléain Baile Fearainn. Is éard atá ann ná léiriú féin-treorach, idirghníomhach den scoth go bhfuil go leor duaiseanna buaite aige. Cuireann sé béim ar agus léiríonn sé eolas nua atá tagtha chun solais maidir le Spás agus conas a rachaidh an t-eolas nua seo i bhfeidhm ar shaol i Spás. Chomh maith le seo, tá plainéadlann lánaimseartha sa réadlann, áit ina mbíonn taispeántaisí laethúil ar siúl maidir leis an spéir ‘s ár ngrianchóras. Is í an t-aon phlainéadlann atá againn in éirinn.

CIT Blackrock Castle Observatory (BCO) is home to Cosmos at the Castle, an award-winning, interactive, self-guided exhibit highlighting recent discoveries in Space and their impact for life in Space.

BCO also hosts Ireland’s only full time planetarium with daily shows about our skies and our solar system.

Is iomaí imeacht a bheidh ar siúl ag an réadlann le linn Seachtain na Gaeilge 2017. Beidh taispeántaisí plainéadlainne, turas oidhreachta thart timpeall Caisleán Baile Fearainn trí mheán na Gaeilge san áireamh.

For Seachtain na Gaeilge 2017 BCO hosts planetarium shows and heritage tours of Blackrock Castle in Irish.

Rithfidh na himeachtaí do Sheachtain na Gaeilge ó Dé Céadaoin, 1 Márta go dtí Deardaoin, 16 Márta.

Seachtain na Gaeilge events run weekdays between Wednesday March 1 and Thursday March 16, 2017

Sceideal Laethúil / Daily Schedule

11:00 – Planetarium Show

11:30 – Castle & Dungeon Tour

12:00 – Planetarium Show

13:00 – Castle & Dungeon Tour

13:30 – Taispeántas Plainéadlainne

14:00 – Turas don Chaisleán & Doinsiúin

15:00 – Planetarium Show

15:30 – Castle & Dungeon Tour

16:00 – Planetarium Show

Beidh na imeachtaí ag 13:30 agus 14:00 cuirfidh ar fháil as Gaeilge amháin.

The events at 13:30 and 14:00 will be available in Irish only on weekdays

Uaireanta Oscailte / Opening Hours

  • Go laethúil:  10:00-17:00
  • Daily:  10:00-17:00

Tóg faoi ndeara gurb é 16:00 an t-am d’admháil déanach. Dúnann an caisleán ag a 17:00 agus maireann an léiriú isteach ‘s amach ar uair an chloig

Please note last admission is 16:00. The castle closes at 17:00 and viewing the exhibits takes approximately 1 hour.

Praghasanna ar Thicéid / Ticket Prices

  • Daoine Fásta: €6.50
  • Adults: €6.50
  • Daltaí, Sinsearaigh, Páistí (5-14 bliain): €4.50
  • Students, Seniors and Children (5-14 years): €4.50
  • Clann (2 Duine Fásta, 2 Páiste): €18
  • Family (2 Adults, 2 Children): €18
  • Grúpaí (10 nó níos mó): €5.50
  • Groups (10 and more): €5.50

Ligtear to pháistí níos óige ná 5 isteach saor in asice le clan.

Children under 5 are free with families